Vilniaus lopšelio – darželio „Naujieji Verkiai“ pastato, Popieriaus g.46A, Vilnius grupių remonto darbai

Atlikti darbai
– Vidaus apdailos darbai