Mūsų veiklos pagrindas – profesionalumas bei kokybė, kurią užtikriname sutartu laiku bei kvalifikuotai atlikdami statybos darbus.

Įmonės veikla:

• bendrieji statybos darbai
• statybos remonto darbai
• renovavimo ir rekonstrukcijos darbai
• kultūros paveldo statinių tvarkomieji statybos darbai

Atlikti darbai